Zakład Zagospodarowania Odpadów

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składania pisemnego wniosku.


Pliki do pobrania:

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie udostępniania informacji publicznej z dnia 02.01.2017roku. Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała.pdf
Opis: Uchwała Zarządu Spółki w sprawie udostępniania informacji publicznej z dnia 02.01.2017roku.
Utworzono: 2017-01-02 14:33:15
Data dodania: 2017-01-20 11:47:30
Autor pliku: Lucyna Perlicka
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf