Zakład Zagospodarowania Odpadów

Rejestr zbiorów danych osobowych Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp,. z o.o. prowadzony na podstawie art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719) dostępny jest w siedzibie Administratora Danych Osobowych tj. pod adresem Nowy Dwór 35, Chojnice, w sekretariacie Spółki.