Zakład Zagospodarowania Odpadów

Przewodniczący

  • Krzysztof Szpręga

Wiceprzewodniczący

  • Karolina Kołakowska-Cysewska

Członkowie

  • Iwona Winkowska-Pietucha
  • Robert Wajlonis
  • Marek Pawłowski
  • Mariola Rodzeń 
  • Adrian Jastrzębowski
  • Włodzimierz Nadolny