Zakład Zagospodarowania Odpadów

Przewodniczący

  1. Krzysztof Szpręga

Wiceprzewodniczący

  1. Grażyna Teresa Felska

Członkowie

  1. Iwona Winkowska-Pietucha
  2. Robert Wajlonis
  3. Marek Pawłowski
  4. Włodzimierz Nadolny
  5. Karolina Kołakowska-Cysewska
  6. Adrian Jastrzębowski