Zakład Zagospodarowania Odpadów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323621 postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 

Umowa spółki z dnia 17.12.2008r. Szczegóły pliku
Nazwa: Akt notarialny Spółki.pdf
Opis: Dokument z umową spółki z dnia 17.12.2008 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-12-03 08:20:00
Autor pliku: ZZO
Wprowadził/a: Piekarski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Umowa Spółki tekst jednolity z dnia 27.09.2011r.  Szczegóły pliku
Nazwa: Umowa Spółki tekst jednolity zm dnia 27.11.2011r.pdf
Opis: Dokument z umową spółki tekst jednolity z dnia 27.11.2011 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-11-28 10:44:20
Autor pliku: ZZO
Wprowadził/a: Piekarski Tomasz
Rozmiar pliku: 3.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Umowa Spółki tekst jednolity z dnia 04.03.2013r. Szczegóły pliku
Nazwa: Umowa spółki tekst jednolit z dnia 4.03.2013 r..pdf
Opis: Dokument z umową spółki tekst jednolity z dnia 4.03.2013 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-04-25 09:33:43
Autor pliku: ZZO
Wprowadził/a: Piekarski Tomasz
Rozmiar pliku: 3.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf