Zakład Zagospodarowania Odpadów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323621 postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 

Umowa spółki z dnia 17.12.2008r.

Umowa Spółki tekst jednolity z dnia 27.09.2011r. 

Umowa Spółki tekst jednolity z dnia 04.03.2013r.