Zakład Zagospodarowania Odpadów

Ogłoszenia o zamówieniach:

 

Uwaga INFORMACJA 

28.01.2022 Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z przeznaczeniem na plac na bioodpady i polepszacz glebowy, w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”.


22.11.2021  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Insignia Limousine HB


04.11.2021 Ogłoszenie o sprzedaży drewna


14.10.2021 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Insignia Limousine HB


14.10.2021 Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego


04.10.2021 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Insignia Limousine HB


19.08.2021 Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego


26.05.2021 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Insignia Limousine HB


24.03.2021 Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


18.03.2021 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.


03.03.2021 Dostawa maszyn mobilnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.”


11.02.2021 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Specjalisty ds. prawnych (radcy prawnego JRP) Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


23.12.2020  Dostawa nowych pojemników na odpady selektywnie zbierane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


15.12.2020 Dostawa używanych pojemników na odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


20.11.2020 Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu  Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


18.11.2020 Dostawę oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2021 r.


17.11.2020 Budowa przyłącza energetycznego oraz abonenckich stacji transformatorowych z powiązaniami kablowymi w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


15.10.2020 Usługa polegająca na ochronie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


31.08.2020 Pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


04.08.2020 Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


13.07.2020 Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


23.06.2020 Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


09.06.2020r.  Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


05.05.2020r. Nadzór Inwestorski nad realizacją projektu pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


06.04.2020r.  Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r


19.11.2019r.  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2020 r.


14.10.2019r.  Odbiór i odzysk w 2020 roku odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


27.09.2019r.  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


21.08.2019r.  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


29.07.2019r.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kruszarki szczękowej


19.07.2019r.  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


10.05.2019r. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r.


23.01.2019r. Plan Szczegóły pliku
Nazwa: Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych w 2019 r..pdf
Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-01-23 13:02:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bluma Regina
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych w 2019 r..pdf
Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-01-23 13:02:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bluma Regina
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


07.12.2018r.  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2019 r.


06.12.2018r.  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


14.11.2018r.  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2019 r.


26.10.2018r.  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2019 r.


27.09.2018r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o.


05.04.2018r. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż stacjonarnego rozdrabniacza jednowałowego GROSS


03.04.2018r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o.


30.01.2018r. Plan Szczegóły pliku
Nazwa: Plan zamowien publicznych na 2017 r..pdf
Opis: Plan zamówień publicznych na 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-01-04 12:30:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Szynal Robert
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r..pdf
Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-30 12:48:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Szynal Robert
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


30.01.2018r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


10.01.2018r. Rozeznanie cenowe - Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


13.12.2017r. Rozeznanie cenowe- ładowarka kołowa


13.12.2017r. Rozeznanie cenowe- wózek widłowy


13.12.2017r. Rozeznanie cenowe- pojemniki na odpady


16.11.2017r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2018 r.


30.10.2017r. Zapytanie o cenę na odbiór odpadu o kodzie 19 12 10 w formie brykietu energetycznego w celu weryfikacji rynku


30.06.2017r. Usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w okresie 2017-2019


09.06.2017r. Usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w okresie 2017-2019


24.04.2017r. Dostawa prasy kanałowej z perforatorem wraz z przenośnikiem załadowczym


03.02.2017r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.


04.01.2017r. Plan zamówień publicznych na 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Plan zamowien publicznych na 2017 r..pdf
Opis: Plan zamówień publicznych na 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-01-04 12:30:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Szynal Robert
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


20.12.2016r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o


08.12.2016r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2017 r.


09.11.2016r. Dostawa prasy kanałowej z perforatorem wraz z adaptacją części linii technologicznej


02.11.2016r. Ogłoszenie IV - sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra


16.09.2016r. Ogłoszenie III - sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra


07.06.2016r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


24.05.2016r. Dostawa maszyn do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


08.04.2016r. Sukcesywna dostawa pojemników na odpady


07.04.2016r. Ogłoszenie II - sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra


10.03.2016r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


23.02.2016r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu  Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


03.12.2015 r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2016 r


02.12.2015 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 04 02 22 tj. odpady z przetworzonych włókien tekstylnych, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


13.11.2015 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 04 02 22 tj. odpady z przetworzonych włókien tekstylnych, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


11.11.2015 r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


09.10.2015 r. Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych wraz z usprawnieniem odbioru frakcji podsitowej z sortowni w ramach dostosowania kompostowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w gminie Chojnice do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052)


30.09.2015 r. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2017


10.09.2015 r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


31.08.2015 r. Budowa sieci sanitarnych i elektrycznych związanych z budową linii do doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie oraz budową instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór i Kolektor zrzutowy ze zbiornika wód deszczowych znajdującego się na terenie ZZO Nowy Dwór


31.08.2015r. Budowa linii do doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie wraz z budową hali w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


31.08.2015r. Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych wraz z usprawnieniem odbioru frakcji podsitowej z sortowni w ramach dostosowania kompostowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w gminie Chojnice do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052)


08.07.2015r.  Nadzór Inwestorski nad realizacją projektów pn. Rozwój infrastruktury do odzysku i recyklingu odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


02.07.2015r.  Usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


01.07.2015r.  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. za rok obrotowy 2015


19.05.2015r.  Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego III


29.04.2015r.  Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego II


27.04.2015r.  Sukcesywna dostawa pojemników i kontenerów na odpady


16.04.2015r.  Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego


11.03.2015r.  Dostawa układu pomiarowego do monitoringu jakości ścieków do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


01.12.2014r.  Dostawa pojazdów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


01.12.2014r.  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2015 r.


24.11.2014r.  Dostawa wraz z dystrybucją energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w gminie Chojnice


18.11.2014r.  Zakup i dostawa pojemników i kontenerów na odpady


03.07.2014r.  Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu hakowiec z nadbudową hakową rocznik 2014 r.


11.06.2014r.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


15.05.2014r. Ogłoszenie o przetargu na Usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


24.03.2014r. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na: Usługę polegającą na ochronie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. Szczegóły pliku
Nazwa: info_rozstrzygniecie_ochrona.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-03-24 14:33:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


06.03.2014r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługę polegającą na ochronie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


03.03.2014r.   Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych mebli: fotele, stół i krzesła Szczegóły pliku
Nazwa: OGŁOSZENIE.pdf
Opis: Ogłoszenie_MEBLE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-03-04 09:06:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


27.02.2014r. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ziemi z urobku powstałej w wyniku realizacji Projektu pn. "Budowa Zakladu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice" Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie_27.02.2014.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-02-27 14:01:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


27.02.2014r. Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Usługę polegającą na ochronie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o." Szczegóły pliku
Nazwa: Unieważnienie postępowania.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-02-27 14:02:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


21.02.2014r. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na: Usługę polegającą na ochronie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja_o_rozstrzygnięciu_przetargu.pdf
Opis: Informacja_ochrona_Patryk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-02-21 10:20:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


06.02.2014r. Usługa polegająca na ochronie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


09.01.2014r. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na: Dostawę, wdrożenie systemu do zarządzania gospodarką odpadami oraz usługi serwisowe w okresie 3 lat od daty podpisania umowy Szczegóły pliku
Nazwa: INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU - zaakceptowana na stronę.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-09 11:37:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


23.12.2013r. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: "Dostawę oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2014 r." Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o rozstrzygnięciu przetargu.pdf
Opis: Przetarg paliwo p. Krzysztof v2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-12-23 13:51:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


12.12.2013r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2014 r.


12.12.2013r. Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2014 r." Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf
Opis: Informacja o uniewaznieniu postępowania - paliwo do maszyn
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-12-12 12:57:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


05.12.2013r. Dostawa, wdrożenie systemu do zarządzania gospodarką odpadami oraz usługi serwisowe w okresie 3 lat od daty podpisania umowy


05.12.2013r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2014 r.


29.11.2013r. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: " Zakup i dostawa jednego fabrycznego nowego /rok produkcji 2013/ samochodu typu combi" Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o rozstrzygnięciu.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-11-29 09:43:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


07.11.2013r. Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego /rok produkcji 2013/ samochodu typu combi


07.11.2013r. Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego "Zakup i dostawa jednego fabrycznego nowego /rok produkcji 2013/ samochodu typu combi Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-11-07 12:06:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28.10.2013r. Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego /rok produkcji 2013/ samochodu typu combi


19.08.2013r. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: " Dostawa używanego wózka widłowego z silnikiem diesel" Szczegóły pliku
Nazwa: informacja_o_rozstrzygnieciu_przetargu_na_wózek_widłowy.pdf
Opis: informacja o rozstrzygnieciu przetargu na wózek widłowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-12-12 13:36:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


05.08.2013r. Dostawa używanego wózka widłowego z silnikiem diesel


30.07.2013r. Informacja o Szczegóły pliku
Nazwa: doc20130730191538.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-08-05 10:34:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
rozstrzygnięciu Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o rozstrzygnięciu.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-11-29 09:43:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
przetargu nieograniczonego na: "Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym" Szczegóły pliku
Nazwa: doc20130730191538.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-08-05 10:34:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


02.07.2013r.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 11 opraw świetlnych, sufitowych z blachy stalowej   Szczegóły pliku
Nazwa: doc20130703144159.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-07-08 20:16:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28.06.2013r. Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym


27.06.2013r.  Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego Usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. Szczegóły pliku
Nazwa: inform. o unieważnieniu.doc
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-06-28 12:41:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: doc


18.06.2013r. Usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


17.06.2013r. Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego Usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. Szczegóły pliku
Nazwa: inform. o unieważnieniu.doc
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-06-18 20:30:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: doc


06.06.2013r. Usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


28.05.2013r.   Ogłoszenie o przetargu na sprzedaży 11 opraw oświetleniowych, sufitowych z blachy stalowej  Szczegóły pliku
Nazwa: doc20130529192657 (2).pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-06-02 16:38:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


24.05.2013r. Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. Szczegóły pliku
Nazwa: doc20130527143213 (1).pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-07-21 19:44:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


17.05.2013r. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


14.05.2013r.  I Szczegóły pliku
Nazwa: doc20130515165432.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-16 07:14:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
nformacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. Szczegóły pliku
Nazwa: doc20130515165432.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-16 07:14:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


06.05.2013r. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


09.04.2013r. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaży zestawu rattanowego HAWAII Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o sprzedaży zestawu rattanowego.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-04-10 15:37:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


19.03.2013r. I Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-03-22 11:52:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
nformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostewę przerzucarki do kompostu do ZAkładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór." Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-03-22 11:52:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


11.02.2013r. Informacja o Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o rozstrzygnięciu przetargu.doc
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-02-11 13:26:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: doc
rozstrzygnięciu Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o rozstrzygnięciu.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-11-29 09:43:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
przetargu nieograniczonego na: " Dostawa przerzucarki do kompostu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o rozstrzygnięciu przetargu.doc
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-02-11 13:26:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: doc


04.02.2013r. Informacja o uniewżnieniu przetargu nieograniczonego na:  "Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o." Szczegóły pliku
Nazwa: unieważnienie.doc
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-02-06 14:05:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: doc


28.01.2013r. Informacja o uniewżnieniu przetargu nieograniczonego na "Przyznanie kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.000.000.00 zł na zakup lub refinansowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń" Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o unieważnieniu.doc
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-29 11:54:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: doc


25.01.2013r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


22.01.2013r. Informacja o uniewżnieniu przetargu nieograniczonego na:  "Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o." Szczegóły pliku
Nazwa: unieważnienie.doc
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-25 10:18:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: doc


15.01.2013r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


09.01.2013r. Informacja o uniewżnieniu przetargu nieograniczonego na: "Wynajem i serwis odzieży roboczej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór." Szczegóły pliku
Nazwa: unieważnienie.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-11 16:45:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28.12.2012r. Wynajem i serwis odzieży roboczej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór.


28.12.2012r. Przyznanie kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.000.000,00 zł na zakup lub refinansowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń.


27.12.2012r. Informacja o uniewżnieniu przetargu nieograniczonego na "Przyznanie kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.000.000.00 zł na zakup lub refinansowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń" Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o unieważnieniu.doc
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-29 11:54:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: doc


24.12.2012r. Informacja o uniewżnieniu przetargu nieograniczonego na: "Wynajem i serwis odzieży roboczej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór." Szczegóły pliku
Nazwa: uniewaznienie.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-12-28 15:20:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rogińska Ewa
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


12.12.2012r. Wynajem i serwis odzieży roboczej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór.


11.12.2012r. Informacja o przetargu nieograniczonego na: "Dostawa wraz z dystrybucją energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w gminie Chojnice." rozstrzygnięciu Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o rozstrzygnięciu.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-11-29 09:43:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Grabowski Bartłomiej
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


06.12.2012r. Dostawa przerzucarki do kompostu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór.


28.11.2012r. Przyznanie kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.000.000,00 zł na zakup lub refinansowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń.


21.11.2012r. Dostawa wraz z dystrybucją energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w gminie Chojnice.