Zakład Zagospodarowania Odpadów

Ogłoszenia o zamówieniach:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Uwaga INFORMACJA 

28.01.2022 Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z przeznaczeniem na plac na bioodpady i polepszacz glebowy, w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”.


22.11.2021  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Insignia Limousine HB


04.11.2021 Ogłoszenie o sprzedaży drewna


14.10.2021 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Insignia Limousine HB


14.10.2021 Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego


04.10.2021 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Insignia Limousine HB


19.08.2021 Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego


26.05.2021 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Insignia Limousine HB


24.03.2021 Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


18.03.2021 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.


03.03.2021 Dostawa maszyn mobilnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.”


11.02.2021 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Specjalisty ds. prawnych (radcy prawnego JRP) Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


23.12.2020  Dostawa nowych pojemników na odpady selektywnie zbierane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


15.12.2020 Dostawa używanych pojemników na odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


20.11.2020 Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu  Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


18.11.2020 Dostawę oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2021 r.


17.11.2020 Budowa przyłącza energetycznego oraz abonenckich stacji transformatorowych z powiązaniami kablowymi w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


15.10.2020 Usługa polegająca na ochronie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


31.08.2020 Pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


04.08.2020 Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


13.07.2020 Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


23.06.2020 Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


09.06.2020r.  Świadczenie kompleksowych usług Menadżera Projektu dla projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”


05.05.2020r. Nadzór Inwestorski nad realizacją projektu pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


06.04.2020r.  Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r


19.11.2019r.  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2020 r.


14.10.2019r.  Odbiór i odzysk w 2020 roku odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


27.09.2019r.  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


21.08.2019r.  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


29.07.2019r.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kruszarki szczękowej


19.07.2019r.  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


10.05.2019r. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r.


23.01.2019r. Plan Szczegóły pliku
Nazwa: Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych w 2019 r..pdf
Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-01-23 13:02:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bluma Regina
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych w 2019 r..pdf
Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-01-23 13:02:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bluma Regina
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


07.12.2018r.  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2019 r.


06.12.2018r.  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


14.11.2018r.  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2019 r.


26.10.2018r.  Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2019 r.


27.09.2018r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o.


05.04.2018r. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż stacjonarnego rozdrabniacza jednowałowego GROSS


03.04.2018r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o.


30.01.2018r. Plan Szczegóły pliku
Nazwa: Plan zamowien publicznych na 2017 r..pdf
Opis: Plan zamówień publicznych na 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-01-04 12:30:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Szynal Robert
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r..pdf
Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-30 12:48:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Szynal Robert
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


30.01.2018r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


10.01.2018r. Rozeznanie cenowe - Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


13.12.2017r. Rozeznanie cenowe- ładowarka kołowa


13.12.2017r. Rozeznanie cenowe- wózek widłowy


13.12.2017r. Rozeznanie cenowe- pojemniki na odpady


16.11.2017r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2018 r.


30.10.2017r. Zapytanie o cenę na odbiór odpadu o kodzie 19 12 10 w formie brykietu energetycznego w celu weryfikacji rynku


30.06.2017r. Usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w okresie 2017-2019


09.06.2017r. Usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w okresie 2017-2019


24.04.2017r. Dostawa prasy kanałowej z perforatorem wraz z przenośnikiem załadowczym


03.02.2017r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.


04.01.2017r. Plan zamówień publicznych na 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Plan zamowien publicznych na 2017 r..pdf
Opis: Plan zamówień publicznych na 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-01-04 12:30:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Szynal Robert
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


20.12.2016r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o


08.12.2016r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2017 r.


09.11.2016r. Dostawa prasy kanałowej z perforatorem wraz z adaptacją części linii technologicznej


02.11.2016r. Ogłoszenie IV - sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra


16.09.2016r. Ogłoszenie III - sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra


07.06.2016r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


24.05.2016r. Dostawa maszyn do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


08.04.2016r. Sukcesywna dostawa pojemników na odpady


07.04.2016r. Ogłoszenie II - sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra


10.03.2016r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra


23.02.2016r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu  Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


03.12.2015 r. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2016 r


02.12.2015 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 04 02 22 tj. odpady z przetworzonych włókien tekstylnych, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


13.11.2015 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 04 02 22 tj. odpady z przetworzonych włókien tekstylnych, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


11.11.2015 r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


09.10.2015 r. Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych wraz z usprawnieniem odbioru frakcji podsitowej z sortowni w ramach dostosowania kompostowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w gminie Chojnice do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052)


30.09.2015 r. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2017


10.09.2015 r. Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.


31.08.2015 r. Budowa sieci sanitarnych i elektrycznych związanych z budową linii do doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie oraz budową instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór i Kolektor zrzutowy ze zbiornika wód deszczowych znajdującego się na terenie ZZO Nowy Dwór


31.08.2015r. Budowa linii do doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie wraz z budową hali w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


31.08.2015r. Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych wraz z usprawnieniem odbioru frakcji podsitowej z sortowni w ramach dostosowania kompostowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w gminie Chojnice do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052)


08.07.2015r.  Nadzór Inwestorski nad realizacją projektów pn. Rozwój infrastruktury do odzysku i recyklingu odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


02.07.2015r.  Usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.


01.07.2015r.  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. za rok obrotowy 2015