Zakład Zagospodarowania Odpadów

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór  Sp. z o.o.

redaguje:

Ewa Rogińska

tel.(52) 39 87 846, (52) 33 55 062

fax. (52) 33 55 061

e-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl