Zakład Zagospodarowania Odpadów

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2021-03-04 13:37:14Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Specjalisty ds. prawnych (radcy prawnego JRP) Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-03-04 13:36:57Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdfRogińska EwaDodanie pliku
2021-03-03 12:33:325. PrzetargiRogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-03-03 12:29:55 Dostawa maszyn mobilnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.”Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-03-03 12:29:31 Dostawa maszyn mobilnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.”Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-03-03 12:28:43 Dostawa maszyn mobilnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.”Rogińska EwaUtworzenie dokumentu
2021-02-11 13:21:085. PrzetargiRogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-02-11 13:18:40Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Specjalisty ds. prawnych (radcy prawnego JRP) Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-02-11 13:18:33Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Specjalisty ds. prawnych (radcy prawnego JRP) Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-02-11 13:18:24Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Specjalisty ds. prawnych (radcy prawnego JRP) Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-02-11 13:15:24Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Specjalisty ds. prawnych (radcy prawnego JRP) Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.Rogińska EwaUtworzenie dokumentu
2021-02-05 12:35:042. MajątekRogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-02-02 12:48:052. MajątekRogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-02-01 09:39:23Deklaracja dostepności cyfrowejRogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-01-19 12:49:18Dostawa nowych pojemników na odpady selektywnie zbierane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-01-19 12:48:33Dostawa nowych pojemników na odpady selektywnie zbierane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-01-19 12:48:23Dostawa nowych pojemników na odpady selektywnie zbierane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-01-19 12:48:14Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfRogińska EwaAktualizacja pliku
2021-01-19 12:48:04Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfRogińska EwaDodanie pliku
2021-01-15 12:55:04Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-01-15 12:55:03Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2021-01-15 12:54:52Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfRogińska EwaAktualizacja pliku
2021-01-15 12:54:46Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfRogińska EwaDodanie pliku
2020-12-31 11:38:11Dostawa nowych pojemników na odpady selektywnie zbierane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”Rogińska EwaAktualizacja dokumentu
2020-12-31 11:38:09Dostawa nowych pojemników na odpady selektywnie zbierane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”Rogińska EwaAktualizacja dokumentu